• Bơm tiêm điện
    Được dùng trong các trường hợp truyền tĩnh mạch liều vi lượng (liều thấp) vào cơ thể bệnh nhân từ từ trong một thời gian kéo dài từ vài phút đến nhiều giờ với độ chính xác cao, như: sử dụng các thuốc trợ tim mạch, các thuốc tiền mê, duy trì an thần, các thuốc hormon điều trị rối loạn đường huyết cấp..., kiểm soát đau duy trì trong chăm sóc: duy trì giảm đau ngoài màng cứng, dùng morphin duy trì liều thấp..