Sản phẩm Cuộn cảm
  • Dùng lọc tín hiệu, triệt nhiễu điện từ … trong các mạch nguồn Switching, mạch điều khiển SCR, Triac...

Dùng lọc tín hiệu, triệt nhiễu điện từ … trong các mạch nguồn Switching, mạch điều khiển SCR, Triac... 


Dùng lọc tín hiệu, triệt nhiễu điện từ … trong các mạch nguồn Switching, mạch điều khiển SCR, Triac... 

Chúng tôi sẵn lòng thực hiện các sản phẩm theo thiết kế của khách hàng

Mã số: DRUM CORE

                                          

Mã số

Điện cảm

mH@1KHz

Điện cảm ở dòng 1 chiều danh định (mH)

Dòng danh định (A)

Điện trở 1 chiều (ohm)

VBSO-CC-01

3.3 ± 7 %

 2.5 min

0.30

4.0 max

VBSO-CC-02

10 ± 10 %

8.0 min

0.30

5.4 max

VBSO-CC-03

0.39 ± 7%

0.33 min

1.0

0.23 max

VBBSN-CC-02

0.05 ± 20%

0.03 min

2.0

0.03 max

VBSO-CC-05

10 ± 7 %

8.1 min

0.20

7.3 max

Mã số: TOROILD CORE

                                          

Mã số

Điện cảm

mH@1KHz

Điện cảm ở dòng 1 chiều danh định (mH)

Dòng danh định (A)

Điện trở 1 chiều (ohm)

VBTE-CC-18

330 ± 15%

200 min

1.6A

0.21 max

VBCC-CC-04

330 ± 15%

185 min

1.7A

0.23 max

VBCC-CC-05

330 ± 15%

140 min

3.3A

0.10 max

VBMTA-CC-04

250 ± 15%

100 min

5.0A

0.20 max

VBMTA-CC-05

50 ± 15%

20 min

8.0A

0.20 max

VBMTA-CC-06

8.0 ± 15%

5.0 min

2.0A

0.10 max

VBMTA-CC-07

20 ± 15%

12 min

3.0A

0.10 max

Mã số: AIR COIL

                                         

Mã số

Điện cảm

mH@1KHz

Điện cảm ở dòng 1 chiều danh định (mH)

Dòng danh định (A)

Điện trở 1 chiều (ohm)

VBSO - CC - 06

0.86 ± 10%

0.64 min

1.2

0.03 max

VBCE - CC - 34

1.2 ± 10%

0.9 min

0.6

0.04 max

VBTB - CC - 10

0.5 ± 10%

0.33 min

1.5

0.50 max