Sản phẩm bộ nguồn
  • Dùng chuyển đổi điện áp AC – DC , DC - DC ,ổn định điện áp /dòng điện đầu ra... sử dụng cho ngành công nghiệp điện / điện lạnh / điện tử và tin học ….

Dùng chuyển đổi điện áp AC – DC , DC - DC ,ổn định điện áp /dòng điện đầu ra... sử dụng cho ngành công nghiệp điện / điện lạnh / điện tử và tin học ….


Chúng tôi sẵn lòng thực hiện các sản phẩm theo thiết kế của khách hàng.

Mã số: KWS - SERIES

                                         

Tên Model

Điện áp

ngõ vào

Điện áp ngõ ra

Dòng

ngõ ra

Công suất ngõ ra

KWS5

KWS5-5

AC100/200V

5V

1.0A

5.0W

KWS5-12

AC100/200V

12V

0.45A

5.4W

KWS5-15

AC100/200V

15V

0.35A

5.25W

KWS10-5

AC100/200V

5V

2.0A

10.0W

KWS10

KWS10-12

AC100/200V

12V

0.9A

10.8W

KWS10-15

AC100/200V

15V

0.7A

10.5W

KWS15-5

AC100/200V

5V

3.0A

15.0W

KWS15

KWS15-12

AC100/200V

12V

1.3A

15.6W

KWS15-15

AC100/200V

15V

1.0A

15.0W

Mã số: HK - SERIES

                                                         

Tên Model

Điện áp

 ngõ vào

Điện áp ngõ ra

Dòng

ngõ ra

Công suất

ngõ ra

HK10

HK10-5

AC100/200V

5V

2.0A

10.0W

HK10-12

AC100/200V

12V

0.9A

10.8W

HK10-15

AC100/200V

15V

0.7A

10.5W

HK50

HK50-5

AC100/200V

5V

10 A

50 W

HK50-12

AC100/200V

12V

4.5 A

54 W

HK50-15

AC100/200V

15V

3.5 A

52.5 W