Mạch điện tử
  • Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008


Ứng dụng trong các thiết bị điện, điện tử như: Tivi, Computer, hệ thống điều khiển báo cháy, chống sét,  Card Test công nghiệp v..v..

Chúng tôi sẵn lòng thực hiện các sản phẩm theo thiết kế của khách hàng.

Board mạch SMT

Board mạch xuyên lỗ