Bộ nguồn / AC-DC / DC-DC Converter
  • Mã hiệu sản phẩm: KWS SERIES / HK SERIES / ALV-ALC SERIES Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

Sản phẩm được sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

Liệt kê chứng chỉ sản phẩm :

-       RoHS

-       UL

-       CSA

-       CE

 


Dùng chuyển đổi điện áp AC – DC , DC - DC ,ổn định điện áp /dòng điện đầu ra... sử dụng cho ngành công nghiệp điện / điện lạnh / điện tử và tin học ….

* Mã số: KWS - SERIES

                                                        

Tên Model

Điện áp ngõ vào

Điện áp ngõ ra

Dòng ngõ ra

Công suất ngõ ra

KWS5

  KWS5-5

AC100/200V

5V

1.0A

5.0W

  KWS5-12

AC100/200V

12V

0.45A

5.4W

  KWS5-15

AC100/200V

15V

0.35A

5.25W

  KWS10-5

AC100/200V

5V

2.0A

10.0W

KWS10

  KWS10-12

AC100/200V

12V

0.9A

10.8W

KWS10-15

AC100/200V

15V

0.7A

10.5W

  KWS15-5

AC100/200V

5V

3.0A

15.0W

KWS15

  KWS15-12

AC100/200V

12V

1.3A

15.6W

  KWS15-15

AC100/200V

15V

1.0A

15.0W

* Mã số: HK - SERIES

                                                                  

Tên Model

Điện áp ngõ vào

Điện áp ngõ ra

Dòng ngõ ra

Công suất ngõ ra

HK10

  HK10-5

AC100/200V

5V

2.0A

10.0W

  HK10-12

AC100/200V

12V

0.9A

10.8W

  HK10-15

AC100/200V

15V

0.7A

10.5W

HK50

  HK50-5

AC100/200V

5V

10 A

50 W

  HK50-12

AC100/200V

12V

4.5 A

54 W

  HK50-15

AC100/200V

15V

3.5 A

52.5 W