• Giải pháp Nhiệt điện
 • Hệ thống lò hơi
  Cung cấp giải pháp:
  -Thiết bị và dịch vụ kỹ thuật xử lý tro sỉ, hệ thống khử tro bay.
  -Cung cấp tổng thể các hệ thống:
  + Hệ thống thải tro xỉ (Ash Handling system).
  + Hệ thống lọc bụi tĩnh điện (ESP).
  + Hệ thống thổi bụi.
  + Hệ thống camera buồng lửa.
  - Cung cấp giải pháp công nghệ tổng thể cho các nhà máy xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa các nhà máy cũ hiện có. Sản xuất, tổ hợp, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho các hệ thống trên.
  - Cung cấp hệ thống phụ trợ cho hệ thống đốt dầu, bơm dầu và hệ thống phân phối.
  - Thiết kế, tổ hợp và lắp đặt các hệ thống trên cơ sở các thiết bị chính được cung cấp bởi các nhà sản xuất có thương hiệu và uy tín.
  - Cung cấp dịch vụ công trường như hướng dẫn lắp đặt, kiểm tra, khởi động và chạy thử hệ thống.

  Tua bin máy phát
  Cung cấp giải pháp
  - Cung cấp hệ thống van xả hạ áp.
  - Cung cấp hệ thống dầu bôi trơn cho tổ máy.
  - Cung cấp hệ thống điều khiển và bảo vệ cho các hệ thống trên.
  - Thiết kế giao diện cho hệ thống phụ trợ cho lò hơi và các hệ thống phụ khác.

  Hệ thống máy phát
  Cung cấp giải pháp
  - Cung cấp hệ thống kích từ với dòng lên tới 3000A.
  - Cung cấp giải pháp, lựa chọn thiết bị, thiết kế hệ thống làm mát.
  - Cung cấp giải pháp, lựa chọn các thiết bị cho hệ thống giám sát chất lượng của hệ thống làm mát khí Hydrogen.
  - Cung cấp hệ thống giám sát tốc độ và rung động cho tua bin và máy phát.
  - Cung cấp thiết bị điều khiển và bảo vệ cho máy phát.
  - Cung cấp dịch vụ hướng dẫn lắp đặt, giám sát, kiểm tra, chạy thử và khởi động hệ thống.

  Lưới điện và trạm phân phối
  Cung cấp giải pháp
  - Cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống lưới điện và trạm phân phối bao gồm:
  + Các thiết bị cao thế và trung thế.
  + Các bảng điều khiển.
  + Các thiết bị đo đếm.
  + Các thiết bị bảo vệ.
  + Các tủ bảng phân cấp.
  - Việc thiết kế, chế tạo, tổ hợp và lắp đặt hệ thống, trên cơ sở các thiết bị và cụm thiết bị chính được cung cấp bởi các nhà sản xuất nổi tiếng.
  - Cung cấp tài liệu lắp đặt tại hiện trường, kiểm tra, chạy thử và khởi động hệ thống.
  - Cung cấp các thiết bị điện cho hệ thống truyền tải bao gồm:
  + Hệ thống kết nối với máy phát (IPB).
  + Máy cắt đầu cực.
  + Máy biến áp.
  - Hệ thống nối đất và chống sét.
  - Giao diện với nhà sản xuất các thiết bị.
  - Cung cấp tài liệu lắp đặt tại hiện trường, kiểm tra, chạy thử và khởi động hệ thống.

  Điều khiển và đo lường
  Cung cấp giải pháp
  - Các tủ bảo vệ liên động.
  - Các tủ điều khiển vòng lặp và điều khiển nhóm.
  - Các tủ giao diện điều khiển thiết bị.
  - Các tủ ghi lại lỗi và cảnh báo.
  - Các tủ bảo vệ thiết bị, máy phát và máy biến áp.
  - Các cấp độ liên động, phối hợp.
  - Hệ thống máy tính điều khiển quy trình (DCS, SCADA).
  - Việc tính toán phụ tải, thiết kế và lập trình cho hệ thống điều khiển phải đảm bảo được tất cả các chức năng điều khiển nhà máy và tối ưu cho hệ thống.
  - Việc thiết kế, chế tạo và lắp đặt của hệ thống dựa trên các bộ phận chính được cung cấp bởi các nhà sản xuất nổi tiếng.
  - Cung cấp tài liệu lắp đặt tại hiện trường, kiểm tra, chạy thử và khởi động hệ thống...

  Hệ thống phụ trợ
  Cung cấp giải pháp
  - Thiết kế, lắp ráp và cung cấp các thiết bị cho hệ thống truyền thông.
  - Cung cấp các thiết bị, thiết kế và lắp đặt hệ thống nước cấp và xử lý nước thải.
  - Cung cấp hệ thống phụ trợ khác như:
  + Cung cấp các kho chứa hoá chất và hệ thống phân phối trung tâm;
  + Hệ thống cấp khí trung tâm;
  + Hệ thống điều khiển khí trung tâm;
  + Hệ thống sản xuất khí Hydro;
  + Hệ thống điều hòa không khí và thông gió (HVAC);

  Hệ thống cấp điện tự dùng
  Cung cấp giải pháp
  - Cung cấp máy biến áp, tủ phân phối trung thế:
  + Trạm và hệ thống phân phối trạm phân phối và máy biến áp tự dùng.
  + Thiết bị điều khiển và bảo vệ.
  - Cung cấp máy biến áp và tủ phân phối hạ thế :
  + Tủ phân phối chính, tổ máy và nhóm.
  + Máy biến áp tự dùng.
  - Cung cấp hệ thống UPPS 230VAC và hệ thống phân phối;
  + Tủ phân phối UPS 230V
  + Bộ chỉnh lưu.
  - Cung cấp hệ thống điện một chiều:
  + Ắc quy.
  + Bộ nạp ắc quy.
  + Tủ phân phối một chiều.
  - Thiết kế, chế tạo, lắp ráp hệ thống dựa trên các bộ phận chính được cung cấp bởi các nhà sản xuất nổi tiếng.
  - Cung cấp tài liệu lắp đặt tại hiện trường, kiểm tra, chạy thử và khởi động hệ thống.