• Hệ thống thu phí giao thông
  • Cung cấp giải pháp
    Hệ thống thu phí điện tử (TCS - ETCS) là một trong những hình thức thu phí được triển khai ứng dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới. Hệ thống thu phí điện tử là hệ thống thu phí giao thông đường bộ thông qua thẻ điện tử hoặc nhãn điện tử thực hiện tự động hóa thu phí, không sử dụng tiền mặt, không cần người thu phí trực tiếp, thực hiện thu phí không dừng. Hệ thống thu phí điện tử có các ưu điểm nổi bật như: nâng cao hiệu quả của công việc thu phí, nâng cao công tác quản lý tại các trạm thu phí, tăng lưu lượng giao thông, giảm thiểu UTGT tại các trạm thu phí, tiết kiệm nhiên liệu, giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế tiêu cực trong thu phí,...
    Hệ thống thu phí điện tử được chia thành 2 loại:
    - Hệ thống thu phí tự động (ETCS).
    - Hệ thống thu phí bằng thẻ điện từ (TCS) gồm: Thẻ từ, thẻ RFID, thẻ mã vạch.