• Hệ thống Điều khiển - Giám sát giao thông
  • Cung cấp giải pháp
    Hệ thống điều khiển và giám sát giao thông là công nghệ mới phát triển trên thế giới, được sử dụng để giải quyết các vấn đề của giao thông đường bộ, bao gồm tai nạn và ùn tắc giao thông. Hệ thống này sử dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin và viễn thông để liên kết giữa con người, hệ thống đường giao thông và phương tiện giao thông lưu thông trên đường thành một mạng lưới thông tin và viễn thông phục vụ cho việc lưu thông tối ưu trên đường cao tốc và nội đô.
    Giải pháp hệ thống rất đa dạng, phù hợp nhiều mô hình công trình hay các ứng dụng khác nhau: hệ thống quản lý giao thông cho đường cao tốc, hệ thống quản lý giao thông công cộng, hệ thống quản lý tín hiệu giao thông, hệ thống quản lý phương tiện cá nhân.